Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14844+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723061
Katalogové èíslo 90589
Název dokumentu Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě
Anglický název Precast concrete products - Box culverts
Datum vydání 01.06.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14844+A22011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83524ČSN EN 14844+A1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14844+A2 Tato norma se zabývá jak velkými (nosnými) tak malými (nenosnými nebo částečně nosnými) prostorovými prvky pro inženýrské sítě pravoúhlého průřezu vytvořenými jako jeden celek a navrženými jako průběžný prvek se spárami řešenými tak, aby se mezi jednotlivé prvky mohl aplikovat těsnicí materiál. Prostorové prvky pro inženýrské sítě se mohou použít pro vytváření podzemních prostor určených pro dopravu a uložení materiálů, např. vedení odpadní vody, kabelovody a podchody.