Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61439-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357107
Katalogové èíslo 90579
Název dokumentu Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
Datum vydání 01.05.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61439-22011
IEC 61439-22011
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507710ČSN EN 61439-2 ed. 2 2012Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86901ČSN EN 61439-2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61439-2 ed. 2 Tato norma platí pro stabilní nebo mobilní, kryté nebo nekryté rozváděče, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V u střídavého proudu nebo 1 500 V u stejnosměrného proudu. Jsou určené pro používání v souvislosti s výrobou, přenosem, rozvodem a přeměnou elektrické energie, a pro řízení elektrických spotřebičů.