Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50130-4 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334590
Katalogové èíslo 90572
Název dokumentu Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci
Anglický název Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems
Datum vydání 01.05.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50130-42011
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97133ČSN EN 50130-4 ed. 2 2012A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
50789ČSN EN 50130-4 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50130-4 ed. 2 Tato norma uvádí obecné požadavky a metody zkoušek EMC odolnosti proti různým druhům rušení, pro zkoušení komponentů poplachových systémů a elektrické požární signalizace. Zkouší se poklesy a výpadky síťového napájení, elektrostatický výboj, vysokofrekvenční rušení, přechodové děje, napěťové impulzy a působení vyzařovaných elektromagnetických polí.