Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61439-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357107
Katalogové èíslo 90501
Název dokumentu Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules
Datum vydání 01.05.2012
Datum ukonèení platnosti 21.05.2024
Datum úèinnosti 01.06.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61439-12011
IEC 61439-12011
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515287ČSN EN 61439-1 ed. 2 2012Z2
513444ČSN EN 61439-1 ed. 2 2012Z101.08.2022
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97822ČSN EN 61439-1 ed. 2 2012Opr.121.05.2024
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86902ČSN EN 61439-1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512945ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 2021
514341ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 2022
Anotace

ČSN EN 61439-1 ed. 2 Účelem této normy je harmonizovat, pokud je to proveditelné, všechna ustanovení a požadavky všeobecného charakteru, platná pro rozváděče nízkého napětí (ROZVÁDĚČE), aby se dosáhlo jednotnosti požadavků a ověřování pro ROZVÁDĚČE a aby se vyloučila potřeba ověřování podle jiných norem. Všechny požadavky různých norem pro ROZVÁDĚČE, které je možné považovat za všeobecné, byly tedy shromážděny v této základní normě spolu se specifickými aspekty, které mají velkou důležitost a použití, např. oteplení, dielektrické vlastnosti atd.