Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1090-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732601
Katalogové èíslo 90455
Název dokumentu Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
Anglický název Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
Datum vydání 01.05.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1090-1+A12011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85200ČSN EN 1090-1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1090-1+A1 ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců přejímá evropskou normu EN 1090-1+A1:2011 včetně přílohy ZA. Norma platí pro prokazování shody ocelových konstrukčních dílců vyrobených podle ČSN EN 1090-2 nebo hliníkových konstrukčních dílců vyrobených podle ČSN EN 1090-3. Norma vyhovuje zásadám a požadavkům na bezpečnost a použitelnost konstrukcí a základním ustanovením pro jejich navrhování a posuzování, uvedených v ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Tato norma obsahuje změnu A1 EN 1090-1, schválenou CEN v listopadu 2011, která se týká především problematiky deformací v mezním stavu použitelnosti.