Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12543-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701015
Katalogové èíslo 90447
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled
Anglický název Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 6: Appearance
Datum vydání 01.04.2012
Datum ukonèení platnosti 01.07.2022
Datum úèinnosti 01.05.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 12543-62011
ISO 12543-62011
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
91358ČSN EN ISO 12543-6 2012Opr.101.07.2022
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66706ČSN EN ISO 12543-6 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514458
515036ČSN EN ISO 12543-6 2022
Anotace

ČSN EN ISO 12543-6 Tato část ISO 12543 stanovuje vady vrstveného skla u tabulí konečných rozměrů a metody zkoušení, které se vztahují k jeho vzhledu při průhledu.