Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12543-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701015
Katalogové èíslo 90446
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 5: Rozměry a opracování hran
Anglický název Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 5: Dimensions and edge finishing
Datum vydání 01.04.2012
Datum ukonèení platnosti 01.07.2022
Datum úèinnosti 01.05.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 12543-52011
ISO 12543-52011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66711ČSN EN ISO 12543-5 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514459
515035ČSN EN ISO 12543-5 2022
Anotace

ČSN EN ISO 12543-5 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo, včetně protipožárního skla, tato část specifikuje rozměry, mezní odchylky a opracování hran vrstveného skla a vrstveného bezpečnostního skla pro použití ve stavebnictví. Nelze ji použít pro tabule s plochou menší než 0,05 m2.