Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12543-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701015
Katalogové èíslo 90442
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis součástí
Anglický název Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Definitions and description of component parts
Datum vydání 01.04.2012
Datum ukonèení platnosti 01.07.2022
Datum úèinnosti 01.05.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.81 - Průmysl skla a keramiky (názvosloví)
81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 12543-12011
ISO 12543-12011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66707ČSN EN ISO 12543-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514463
515031ČSN EN ISO 12543-1 2022
Anotace

ČSN EN ISO 12543-1 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo, včetně protipožárního skla, tato část definuje termíny a popisuje součásti vrstveného skla a vrstveného bezpečnostního skla pro použití ve stavebnictví.