Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15221-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 762001
Katalogové èíslo 90348
Název dokumentu Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu
Anglický název Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management
Datum vydání 01.04.2012
Datum ukonèení platnosti 01.04.2014
Datum úèinnosti 01.05.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 03.080.99 - Ostatní služby
91.140.01 - Instalace v budovách obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15221-42011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94114ČSN EN 15221-4 2014
Anotace