Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15942
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730913
Katalogové èíslo 90343
Název dokumentu Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky
Anglický název Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business
Datum vydání 01.04.2012
Datum ukonèení platnosti 01.02.2013
Datum úèinnosti 01.05.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 35.240.99 - Aplikace informační technologie v ostatních oblastech
91.010.99 - Ostatní hlediska
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 159422011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92026ČSN EN 15942 2013
Anotace