Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15102+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 503410
Katalogové èíslo 90329
Název dokumentu Dekorační tapety - Forma rolí a desek
Anglický název Decorative wall coverings - Roll and panel form
Datum vydání 01.05.2012
Datum ukonèení platnosti 01.01.2020
Datum úèinnosti 01.06.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.180 - Dokončovací práce v interiérech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15102+A12011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81278ČSN EN 15102 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508414ČSN EN 15102 2019
Anotace

ČSN EN 15102+A1 Tato evropská norma se používá pro všechny formy tapetových výrobků v rolích a ve formě desek, jak je definováno v EN 235, dodávaných pro zavěšování na vnitřní stěny, příčky nebo stropy pomocí lepidla, jejich primární účel je dekorační. Avšak určité tapetové výrobky mohou vykazovat menší vlastnosti absorpce zvuku a tepelné odolnosti. Také slouží pro vyhodnocení shody výrobků s požadavky této normy. Nepoužívá se pro tapety, jejichž primární účel je strukturální nebo ochranný (např. bariéra proti páře nebo vlhkosti).