Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61869-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351350
Katalogové èíslo 90325
Název dokumentu Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí
Anglický název Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers
Datum vydání 01.04.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61869-32011
IEC 61869-32011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60102ČSN EN 60044-2 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61869-3 Tato část souboru norem platí pro induktivní transformátory napětí pro použití na kmitočtech od 15 Hz do 100 Hz s elektrickými měřicími přístroji a elektrickými ochranami. Všechny transformátory musí být vhodné pro účely měření, navíc určité typy mohou být vhodné pro použití pro účely ochran. Tyto transformátory pro obojí použití musí splňovat všechny články této normy. Zvláštní požadavky pro třífázové transformátory nejsou zahrnuty v této normě.