Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62386-209
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360540
Katalogové èíslo 90320
Název dokumentu Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 209: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řízení barvy (Zařízení typ 8)
Anglický název Digital addressable lighting interface - Part 209: Particular requirements for control gear - Colour control (device type 8)
Datum vydání 01.04.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.50 - Osvětlovací systémy
29.140.99 - Ostatní normy týkající se světelných zdrojů
35.240.99 - Aplikace informační technologie v ostatních oblastech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62386-2092011
IEC 62386-2092011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62386-209 Tato norma stanovuje protokol a zkušební postupy pro řízení digitálních signálů elektronickým ovládacím zařízením, které mohou změnit barvu světla.