Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62109-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364651
Katalogové èíslo 90304
Název dokumentu Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 2: Zvláštní požadavky pro střídače
Anglický název Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters
Datum vydání 01.04.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.160 - Technika sluneční energie
29.200 - Usměrňovače. Měniče. Stabilizované napájecí zdroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62109-22011
IEC 62109-22011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62109-2 Tato část souboru norem uvádí zvláštní bezpečnostní požadavky vztahující se na střídače, jakož i na výrobky, které mají nebo vykonávají funkce měniče kromě jiných funkcí, kde střídač je určený pro použití ve fotovoltaických systémech. Střídače podle této normy mohou být interaktivní se sítí, samostatné nebo s více režimy, mohou být dodány do jednoho nebo více fotovoltaických modulů, seskupeny v různých konfiguracích polí a mohou být určeny pro použití ve spojení s bateriemi nebo jinými formami skladování energie. Tato norma se musí používat společně s ČSN EN 62109-1 (36 4651).