Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 1207
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 021131
Katalogové èíslo 90229
Název dokumentu Šrouby s nízkou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A
Anglický název Slotted cheese head screws - Product grade A
Datum vydání 01.03.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.060.10 - Šrouby, závrtné šrouby, svorníky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 12072011
ISO 12072011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19228ČSN EN ISO 1207 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 1207 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů s nízkou válcovou hlavou s drážkou výrobní třídy A a se závitem od M1,6 do M10 včetně. Pokud jsou požadovány jiné specifikace, než jsou uvedené v této mezinárodní normě, mohou být ve zvláštních případech vybrány z existujících mezinárodních norem, například ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2, ISO 3506-1, ISO 4759-1.