Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12201-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646410
Katalogové èíslo 90194
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému
Anglický název Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system
Datum vydání 01.03.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12201-52011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74324ČSN EN 12201-5 2005
74336ČSN EN 13244-5 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12201-5 Tato část EN 12201 specifikuje vlastnosti vztahující se k vhodnosti použití pro potrubní systémy určené pro rozvody vody pro lidskou spotřebu, rozvody surové vody před úpravou a dále pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě, podtlakové odpadní systémy a rozvody vody pro další účely. Specifikuje dále metody přípravy zkušebních těles spojů a zkoušky prováděné na těchto spojích pro hodnocení vhodnosti použití systému za normálních a extrémních podmínek. Pro potrubní systémy a součásti jsou všeobecné požadavky a metody zkoušení specifikovány v EN 12201-1, požadavky na trubky v EN 12201-2, požadavky na tvarovky v EN 12201-3, ventily jsou popsány v EN 12201-4. CEN/TS 12201-7 uvádí směrnici pro posuzování shody. Tato část evropské normy specifikuje charakteristiky pro vhodnost použití systému. Norma také specifikuje zkušební parametry pro metody zkoušení citované v této normě.