Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 80000-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 90148
Název dokumentu Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice
Anglický název Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology
Datum vydání 01.03.2012
Datum ukonèení platnosti 01.04.2020
Datum úèinnosti 01.04.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 80000-22009
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
93770ČSN ISO 80000-2 2012Z101.04.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53829ČSN ISO 31-11 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509178ČSN EN ISO 80000-2 2020
Anotace

ČSN ISO 80000-2 ISO 80000-2 uvádí obecné informace týkající se matematických znamének a značek, jejich významů, slovních ekvivalentů a použití. Doporučení formulovaná v ISO 80000-2 jsou určena hlavně pro užití v přírodních vědách a technice, ale jsou použitelná i pro jiné oblasti, kde se užívá matematika.