Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12665
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360001
Katalogové èíslo 90001
Název dokumentu Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
Anglický název Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
Datum vydání 01.03.2012
Datum ukonèení platnosti 01.09.2018
Datum úèinnosti 01.04.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.160.01 - Osvětlení obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 126652011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66688ČSN EN 12665 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505650ČSN EN 12665 2018
Anotace

ČSN EN 12665 Tato evropská norma definuje základní termíny používané ve všech osvětlovacích aplikacích. Tato evropská norma stanoví rovněž rámec pro specifikaci požadavků na osvětlení s uvedením podrobností týkajících se hledisek, která mají být uvažována při stanovování těchto požadavků. Jedná se o revizi evropské normy z roku 2002. Hlavní technické změny v této revizi spočívají v zařazení chybějících termínů shromážděných z EN 1837, EN 1838, EN 12193, EN 12464-1, EN 12464-2, EN 13032-1, EN 13032-2 a EN 15193. Významná změna mezi EN 12665:2002 a EN 12665:2011 je v předmětu dokumentu. Norma EN 12665:2002 definovala základní termíny užívané v osvětlování, v jednotlivých normách pak byly definovány speciální termíny s omezeným použitím. To v praxi vedlo k používání podobné terminologie při definování různých pojmů a naopak k používání odlišných termínů k popisu podobných pojmů. Z tohoto důvodu norma EN 12665:2011 uvádí základní termíny a definice pro všechny aplikační oblasti. Kromě toho byly aktualizovány některé odkazy.