Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-4-42 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 89952
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects
Datum vydání 01.02.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-4-422011
IEC 60364-4-422010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
98068ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 2012Z1
514903ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 2012Z2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16736ČSN 33 2000-4-42 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Tato norma platí pro elektrické instalace s ohledem na opatření na ochranu osob, užitkových zvířat a majetku před tepelnými účinky, hořením nebo degradací materiálů a rizikem popálení způsobeným elektrickým zařízením, plameny v případě nebezpečí požáru šířícího se od elektrické instalace do ostatních požárních úseků oddělených přepážkami, které jsou v blízkosti a narušením bezpečné funkce elektrického zařízení včetně bezpečnostních instalací.