Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50536
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357607
Katalogové èíslo 89934
Název dokumentu Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti
Anglický název Protection against lightning Thunderstorm warning systems
Datum vydání 01.02.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 07.060 - Geologie. Meteorologie. Hydrologie
91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 505362011
EN 50536/AC2011
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
93321ČSN EN 50536 2012A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50536 Tato evropská norma stanoví základní požadavky na snímače a sítě sbírající přesná data o příslušných parametrech informujících v reálném čase o dráze blesku a jeho rozsahu. Popisuje uplatnění dat sebraných těmito snímači a sítěmi ve formě varování a dat historie bouřek. Tato evropská norma platí pro použití informací ze systémů pro zjišťování bouřkové činnosti (což jsou systémy nebo zařízení, které poskytují informace v reálném čase) a zjišťování atmosférických elektrických aktivit, aby ty se mohly sledovat za účelem preventivních opatření. Rozsah platnosti tohoto dokumentu poskytuje: - všeobecný popis dostupných systémů pro varování před blesky a nebezpečím elektrizace při bouři; - klasifikaci přístrojů pro detekci bouří a jejich vlastnosti; - pokyny pro metody vyhlašování poplachu; - postup pro určení nezbytnosti informace o bouřce; - některé příklady možných preventivních opatření (pouze pro informaci). Ne zcela vyčerpávající přehled činností, na něž by se mohla tato evropská norma vztahovat, je uveden níže: - lidé na otevřených prostranstvích: pracovníci údržby, dělníci, ti, kteří sportují nebo provozují jiné činnosti na otevřených prostranstvích, události s hromadnou účastí, zemědělské práce, farmaření a rybaření; - větrné farmy, rozsáhlé fotovoltaické elektrárny, elektrická silová vedení atd.; - pracovníci zdravotní a bezpečnostní prevence; - citlivá zabezpečovací zařízení: systémy výpočetní techniky, elektrické nebo elektronické systémy, systémy pro případ nouze, bezpečnostní hlásiče; - ochrana před ztrátami v provozních a výrobních procesech; - ochrana před vážnými nehodami s vlivem nebezpečných látek (např. hořlavých, radioaktivních, toxických a výbušných); - ochrana v určených vnějších vlivech nebo činnostech, v nichž je zvláštní nebezpečí elektrostatických výbojů (např. provozování kosmických a leteckých dopravních prostředků); - provozy, v nichž je třeba garantovat kontinuitu základních služeb (např. telekomunikací, výroby, přenosu a distribuce elektřiny, zdravotnických a pohotovostních služeb); - infrastruktura: přístavy, letiště, železnice, silnice a lanovky; - civilní obrana životního prostředí: před požáry porostů, sesuvy půdy a záplavami; - řízení provozu (např. leteckého) nebo rozsáhlých sítí (např. silových a telekomunikačních sítí) může mít rovněž z včasné detekce bouřek prospěch. Z rozsahu platnosti této evropské normy jsou vyňaty následující aspekty: a) ochrana před bleskem, která je pokryta příslušnými evropskými a národními normami a předpisy; b) ostatní jevy vztahující se k bouřkám, jako jsou déšť, krupobití, vítr atd.; c) satelitní a radarové detekční techniky; d) tato evropská norma se netýká jakýchkoliv podrobností o preventivních činnostech proti nebezpečí elektrizace způsobenému bleskem a/nebo bouřkou.