Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60728-6 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367211
Katalogové èíslo 89821
Název dokumentu Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 6: Optická zařízení
Anglický název Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 6: Optical equipment
Datum vydání 01.01.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.060.40 - Kabelové rozvodné systémy
33.160.99 - Ostatní audiozařízení, videozařízení a audiovizuální zařízení
33.180.01 - Systémy optických vláken obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60728-62011
IEC 60728-62011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60728-6 ed. 2 Tato norma uvádí měřicí metody, provozní požadavky a požadavky na uváděné údaje optických zařízení kabelových sítí pro televizní signály, rozhlasové signály a interaktivní služby. Tato norma se vztahuje na všechny optické vysílače, přijímače, zesilovače, směrové vazební členy, izolátory, multiplexní zařízení, konektory a rozbočovače v kabelových sítích. Pokrývá kmitočtové pásmo 5 MHz až 3 000 MHz (horní mez 3 000 MHz je jako příklad, ale nikoliv striktní hodnota), určuje požadavky na garantované vlastnosti pro určité parametry, uvádí požadavky na uváděné údaje s garantovanými vlastnostmi a popisuje metody měření pro zkoušky shody. Všechny požadavky a uváděné údaje se vztahují na minimální provozní meze uvnitř specifikovaného kmitočtového pásma a při dobrém přizpůsobení a mohou být použity u kabelových sítí pro televizní signály, rozhlasové signály a interaktivní služby.