Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 912
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732860
Katalogové èíslo 89688
Název dokumentu Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo
Anglický název Timber fasteners - Specifications for connectors for timber
Datum vydání 01.01.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.060.99 - Ostatní mechanické spojovací součásti
91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 9122011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
59118ČSN EN 912 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 912 Norma definuje geometrický tvar, rozměry, materiály a značení osvědčených typů speciálních hmoždíků, používaných ve spojích mezi prvky dřevěných konstrukcí. Speciální hmoždíky jsou zatříděny do čtyř skupin: A - prstencové hmoždíky (6 typů); B - talířové hmoždíky (4 typy); C - ozubené hmoždíky (11 typů); D - ostatní speciální hmoždíky (1 typ). Podle materiálu jsou hmoždíky skupiny A až C kovové a hmoždíky skupiny D jsou dřevěné. Norma neobsahuje údaje o únosnosti a deformaci spojů dřevěných konstrukcí se speciálními hmoždíky.