Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1090-2+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732601
Katalogové èíslo 89680
Název dokumentu Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
Anglický název Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
Datum vydání 01.01.2012
Datum ukonèení platnosti 01.11.2018
Datum úèinnosti 01.02.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1090-2+A12011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82834ČSN EN 1090-2 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505815ČSN EN 1090-2 2018
Anotace

ČSN EN 1090-2+A1 Tato evropská norma uvádí požadavky na provádění ocelových konstrukcí tak, aby se zajistila odpovídající úroveň mechanické únosnosti a stability, použitelnosti a trvanlivosti. Tato evropská norma uvádí požadavky na provádění ocelových konstrukcí a to především těch, které jsou navrženy podle všech částí EN 1993 a ocelových částí spřažených ocelobetonových konstrukcí, navržených podle všech částí EN 1994. Tato evropská norma předpokládá, že všechny práce jsou prováděny s potřebnou řemeslnou zručností a na odpovídajícím zařízení, s možností provádět práce podle požadavků specifikace provádění a požadavků této evropské normy.