Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1994-2 NA ed. A
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736210
Katalogové èíslo 89668
Název dokumentu National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
Anglický název National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
Datum vydání 01.01.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.10 - Kovové konstrukce
91.080.40 - Betonové konstrukce
93.040 - Mosty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace