Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12446 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 734207
Katalogové èíslo 89638
Název dokumentu Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu
Anglický název Chimneys - Components - Concrete outer wall elements
Datum vydání 01.01.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 124462011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69739ČSN EN 12446 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12446 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje materiály, rozměry a funkční požadavky na průmyslově vyráběné betonové prvky komínového pláště včetně tvarovek. Norma popisuje prvky komínového pláště až se čtyřmi průduchy, které mohou obsahovat kombinaci komínových vložek a/nebo ventilačních potrubí. Tato norma platí rovněž pro prvky komínového pláště patrové a s výztuží. Tato norma neplatí pro volně stojící (samonosné) komíny, které jsou zhotoveny s použitím těchto plášťových prvků. POZNÁMKA: Každý odkaz na pojem "prvek komínového pláště" zahrnuje jak prvky komínového pláště, tak také tvarovky kromě těch případů, kde je uvedeno jinak.