Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60745-2-3 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361551
Katalogové èíslo 89530
Název dokumentu Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky
Anglický název Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders
Datum vydání 01.01.2012
Datum ukonèení platnosti 03.05.2025
Datum úèinnosti 01.02.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.140.20 - Elektrická nářadí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60745-2-32011
IEC 60745-2-32006
IEC 60745-2-3/A12010
IEC 60745-2-3/A1/Cor.12011
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
93646ČSN EN 60745-2-3 ed. 2 2012A203.05.2025
96360ČSN EN 60745-2-3 ed. 2 2012A1103.05.2025
98029ČSN EN 60745-2-3 ed. 2 2012A1203.05.2025
500108ČSN EN 60745-2-3 ed. 2 2012A1303.05.2025
513810ČSN EN 60745-2-3 ed. 2 2012Z103.05.2025
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79749ČSN EN 60745-2-3 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513807ČSN EN IEC 62841-2-3 2021
Anotace

ČSN EN 60745-2-3 ed. 2 Tato norma platí pro brusky, leštičky a talířové rovinné brusky, včetně úhlových, přímých a svislých brusek, jejichž jmenovitý průměr nástroje nepřevyšuje 230 mm. Jmenovité otáčky brusek nepřevyšují obvodovou rychlost pracovního nástroje 80 m/s pro jmenovitý průměr nástroje.