Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 13508-2+A1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756901
Katalogové číslo 89520
Název dokumentu Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku
Anglický název Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system
Datum vydání 1.12.2011
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.1.2012
Věstník vydání (měs/rok) 12/11
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 13508-2+A12011
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
71760ČSN EN 13508-2 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13508-2+A1 !Tato evropská norma platí pro zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek vně budov." !Platí pro venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu, popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do silniční vpusti až po místo, kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu". Stoky a kanalizační potrubí pod budovami jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato část normy stanovuje kódovací systém pro popis stavu uvnitř stok a kanalizačních přípojek a ve vstupních a revizních šachtách, zjištěný vizuální prohlídkou. Případně může být tato část normy, ve shodě s požadavky objednatele, použita i pro tlakové a podtlakové systémy. !Vizuální prohlídka stok a kanalizačních přípojek může být provedena jako součást zjišťování v případě provádění hodnocení." Tato část normy neobsahuje všeobecné požadavky na provádění prohlídek.