Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11296-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646420
Katalogové èíslo 89518
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě
Anglický název Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes
Datum vydání 01.11.2011
Datum ukonèení platnosti 01.11.2018
Datum úèinnosti 01.12.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
23.040.45 - Fitinky z plastů
91.140.80 - Kanalizační systémy
93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 11296-42011
ISO 11296-4 Corrected version2009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78657ČSN EN 13566-4 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505833ČSN EN ISO 11296-4 2018
Anotace

ČSN EN ISO 11296-4 Specifikuje požadavky a metody zkoušení pro trubky a tvarovky vytvrzované na místě používané pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi. Zahrnuje používání různých systémů z reaktoplastů v kombinaci s kompatibilními nosnými materiály plněnými vlákny a jinými součástmi z plastů, souvisejícími s technologickým postupem. Uvádí termíny, symboly, zkratky, zkoušení, kontrolu, instalační praxe.