Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1998-3 NA ed. A
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730036
Katalogové èíslo 89500
Název dokumentu National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: General actions - Assessment and retrofitting of buildings
Anglický název National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: General actions - Assessment and retrofitting of buildings
Datum vydání 01.12.2011
Datum ukonèení platnosti 01.10.2013
Datum úèinnosti 01.01.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.25 - Antiseizmická ochrana a ochrana proti vibracím
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93698ČSN EN 1998-3 NA ed. A 2013
Anotace