Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 13 3060-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 133060
Katalogové èíslo 894
Název dokumentu Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur
Anglický název Industrial valves. Technical delivery code. Testing of valves
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1979
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.060 - Armatury
Subsektor
Deskriptory NJQ/NJT
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
12388ČSN 13 3060-2 1978a
12389ČSN 13 3060-2 1978Z2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 13 3060-2 Norma stanoví základní způsoby prověřování armatur. Stanovuje zkušební tekutiny, zkušební přetlaky, teploty a doby. Stanovuje podmínky výrobních a přejímacích zkoušek a normalizuje běžné i zvláštní zkušební metody. ČSN 13 3060-2 byla schválena 9.1.1978 a nabyla účinnosti od 1.6.1979. Nahradila ČSN 13 3060 z r.1959. "Změnou a)-5/1989" se s účinností od 1.7.1989 provádí v normě řada změn a mění se i její název