Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI 73 0327
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730327
Katalogové èíslo 89349
Název dokumentu Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
Anglický název
Datum vydání 01.12.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.99 - Ostatní instalace v budovách
91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82786TNI 73 0327 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI 73 0327 Tato TNI obsahuje doplnění a podrobný popis postupů pro stanovení výsledného příkonu a spotřeby elektrické energie osvětlovacích soustav v různých typech objektů v návaznosti na ČSN EN 15193 + Opr.1:2010 s ohledem na geografickou polohu České republiky. Dále jsou uvedeny rozsahy hodnot poměrných instalovaných příkonů a spotřeb elektrické energie na osvětlení pohybující se v rozsahu od prakticky dosažitelných hodnot po hodnoty povolené (doporučené). Posledním účelem je popis strategických postupů pro dosažení úspor elektrické energie na osvětlení.