Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15450
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 060404
Katalogové èíslo 89300
Název dokumentu Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly
Anglický název Heating systems in buildings - Design of heat pump heating systems
Datum vydání 01.11.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.080 - Tepelná čerpadla
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 154502007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80334ČSN EN 15450 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15450 Tato norma určuje návrhové podmínky pro tepelné soustavy v budovách využívající elektricky poháněných tepelných čerpadel samotných nebo v kombinaci s jinými tepelnými zdroji. Uvažované soustavy s tepelnými čerpadly zahrnují provedení voda-voda; voda-vzduch; solanka-voda; chladivo-voda (principy s přímou expanzí); chladivo-chladivo; vzduch-vzduch; vzduch-voda. Tato norma uvažuje tepelné požadavky připojených soustav (např. přípravy teplé vody) pro návrh dodávky tepla, avšak nezabývá se návrhem těchto soustav. Tato norma se zabývá pouze aspekty týkajícími se tepelného čerpadla, rozhraní se soustavou rozvodu a sdílení tepla (např. akumulace), regulací celé soustavy a aspekty týkajícími se zdroje energie soustavy.