Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 5145 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 345145
Katalogové èíslo 89278
Název dokumentu Názvosloví pro elektrická trakční zařízení
Anglický název Electric traction - Terms and definitions
Datum vydání 01.04.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.280 - Elektrická trakční zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23409ČSN 34 5145 1988
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 5145 ed. 2 Tato norma obsahuje termíny a definice, které nejsou obsaženy v mezinárodním slovníku pro elektrickou trakci nebo jsou uvedeny v jednotlivých normách, jejichž používání je v oboru elektrických trakčních zařízení na národní úrovni účelné. Do této normy byly pro její úplnost a vzhledem k jejímu používání v elektrické trakci zahrnuty i některé termíny a definice, které se vyskytují i v jiných slovnících, a to buď úplně, nebo modifikovaně.