Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 544 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 747709
Katalogové èíslo 89154
Název dokumentu Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody
Anglický název Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product specification and test methods
Datum vydání 01.10.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.50 - Pojiva. Těsnicí materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 5442011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75488ČSN EN 544 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 544 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje charakteristiku, vlastnosti a zkušební metody vyrobených asfaltových šindelů před jejich položením na střechu. Norma rovněž obsahuje pokyny pro značení a označování štítkem a kapitolu pro hodnocení shody. Norma neobsahuje požadavky pro návrh, způsob pokládky a provedení střešního systému. Tato evropská norma platí pro asfaltové šindele určené jako skládaná krytina šikmých střech a/nebo obklady stěn. Odvod vody z povrchu je zajištěn překrytím, různými lepicími systémy nebo kombinací obou, podle montážních pokynů výrobce. Tato evropská norma platí pouze pro asfaltové šindele s minerální nebo syntetickou výztužnou vložkou nebo jejich kombinací. V případě použití vícevrstvých šindelů musí mít každá vrstva stejný typ výztužné vložky a stejný typ krycí vrstvy (viz kapitolu 8).