Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 562
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441366
Katalogové èíslo 89144
Název dokumentu Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny
Anglický název Hard coal and coke - Determination of volatile matter
Datum vydání 01.10.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 5622010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57826ČSN ISO 562 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 562 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení prchavé hořlaviny černého uhlí a koksu. Nelze ji používat pro hnědá uhlí a lignity Podle této normy se prchavá hořlavina stanoví jako ztráta hmotnosti při zahřívání uhlí nebo koksu za nepřístupu vzduchu za standardních podmínek, s odečtením obsahu vody. Zkouška je empirická a k zajištění reprodukovatelných výsledků je zásadní, aby byla dodržována rychlost zahřívání, konečná teplota a celková doba trvání zkoušky. Rovněž je zásadní zamezit během zahřívání přístupu vzduchu k zabránění oxidace uhlí, je proto nezbytné dobře sedící víko kelímku. Aby mohly být provedeny příslušné korekce, stanoví se ve vzorku zároveň s prchavou hořlavinou obsah vody. Za podmínek zkoušky mohou rovněž ztrácet hmotnost popeloviny vázané ve vzorku, velikost této ztráty závisí na složení a množství přítomných minerálů. Zařízení a postup jsou specifikovány tak, aby v pícce bylo možné provádět současně jedno nebo více stanovení.