Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62305-3 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341390
Katalogové èíslo 88947
Název dokumentu Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
Anglický název Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard
Datum vydání 01.01.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62305-32011
IEC 62305-32010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
93285ČSN EN 62305-3 ed. 2 2012Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77242ČSN EN 62305-3 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Tato Část EN 62305 obsahuje požadavky na ochranu staveb před hmotnými škodami pomocí systému ochrany před bleskem (LPS) a pro ochranu před úrazem živých bytostí dotykovým a krokovým napětím v blízkosti LPS (viz EN 62305-1). Tato norma platí pro: a) projektování, instalaci, revizi a údržbu LPS pro stavby bez omezení s hledem na jejich výšku; b) dosažení ochranných opatření před úrazem živých bytostí dotykovými a krokovými napětími. POZNÁMKA 1: Zvláštní požadavky pro LPS ve stavbách, které představují na základě prostředí s nebezpečím výbuchu pro své okolí jsou v projednávání. Pro prozatímní použití jsou uvedeny dodatečné informace v příloze D. POZNÁMKA 2: Tato Část EN 62305 neobsahuje ochranu proti výpadkům elektrických a elektronických systémů způsobených přepětím. Specifikované požadavky pro takovéto případy jsou obsaženy v EN 62305-4. POZNÁMKA 3: Zvláštní požadavky na ochranu větrných elektráren před bleskem jsou udány v IEC 61400-24 2 .