Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62305-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341390
Katalogové èíslo 88945
Název dokumentu Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
Anglický název Protection against lightning - Part 1: General principles
Datum vydání 01.09.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62305-12011
IEC 62305-12010
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502184ČSN EN 62305-1 ed. 2 2011Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62305-1 ed. 2 Tato část IEC 62305 poskytuje obecné principy, které by měly být respektovány při ochraně staveb před bleskem, včetně jejich instalací a obsahu, stejně jako osob. Tato norma není určena pro: - železniční systémy; - dopravní prostředky, lodě, letadla, námořní instalace; - podzemní vysokotlaká potrubí; - potrubí, silnoproudá elektrická a telekomunikační vedení, která nejsou připojena ke stavbám. POZNÁMKA: Tyto systémy obvykle podléhají zvláštním předpisům vydávaným různými konkrétními orgány.