Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 4014
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 021101
Katalogové èíslo 88926
Název dokumentu Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B
Anglický název Hexagon head bolts - Product grades A and B
Datum vydání 01.09.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.060.10 - Šrouby, závrtné šrouby, svorníky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 40142011
ISO 40142011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63265ČSN EN ISO 4014 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 4014 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů se šestihrannou hlavou se závity od M1,6 do M64 včetně, a to pro šrouby se závity M1,6 až M24 výrobní třídy A jmenovitých délek až do 10d nebo 150 mm, podle toho, která z délek je kratší, a pro šrouby se závity nad M24 výrobní třídy B jmenovitých délek nad 10d nebo 150 mm, podle toho, která z délek je kratší. Pokud jsou ve speciálních případech požadovány specifikace, které se liší od specifikací uvedených v této mezinárodní normě, mohou být stanoveny z existujících mezinárodních norem, například ISO 724, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-1, ISO 3506-1, ISO 4753 a ISO 4759-1.