Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 8528-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333140
Katalogové èíslo 88852
Název dokumentu Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje
Anglický název Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 4: Control gear and switchgear
Datum vydání 01.09.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.020 - Spalovací motory
29.160.40 - Elektrické agregáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 8528-42005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19178ČSN ISO 8528-4 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 8528-4 Tato část ISO 8528 stanovuje kritéria pro řídicí a spínací přístroje zdrojových soustrojí s pístovými spalovacími motory. Norma platí pro zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory (RIC) pro pozemní a námořní účely, s výjimkou zdrojových soustrojí používaných na palubě letadel nebo pro pohon silničních vozidel a Iokomotiv. Pro některé zvláštní aplikace (např. nutné napájení nemocnic, výškových budov) mohou být zapotřebí doplňující požadavky.