Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 413-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722102
Katalogové èíslo 88815
Název dokumentu Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody
Anglický název Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria
Datum vydání 01.09.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 413-12011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70962ČSN EN 413-1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 413-1 Tato norma určuje definice a složení cementů pro zdění, které jsou v Evropě obecně používány pro zdění ze zdicích prvků a bloků a pro vnitřní a vnější omítky. Obsahuje požadavky na fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti a určuje pevnostní třídy. EN 413-1 rovněž obsahuje kritéria shody a související postupy. Jsou rovněž uvedeny nezbytné požadavky na trvanlivost.