Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62305-4 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341390
Katalogové èíslo 88812
Název dokumentu Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
Anglický název Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures
Datum vydání 01.09.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62305-42011
IEC 62305-42010
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502183ČSN EN 62305-4 ed. 2 2011Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77243ČSN EN 62305-4 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62305-4 ed. 2 Tato část IEC 62305 obsahuje informace pro návrh, instalaci, revizi, údržbu a zkoušení elektrických a elektronických ochranných systémů (SPM) uvnitř staveb, která jsou schopna snížit riziko stálých poruch způsobených elektromagnetickým impulzem blesku (LEMP). Tato norma neobsahuje ochranu před elektromagnetickou interferencí způsobenou bleskem, která může způsobit chybnou funkci vnitřních systémů. Avšak informace v příloze A mohou být použity k vyhodnocení takových poruch. Ochranná opatření před elektromagnetickou interferencí jsou obsažena v souborech IEC 60364-4-44 a v IEC 61000. Tato norma poskytuje metodické pokyny pro spolupráci mezi projektantem elektrického a elektronického systému, a projektantem ochranných opatření, s cílem dosáhnout optimální efektivní ochrany. Tato norma nepočítá s detailním návrhem elektrických a elektronických systémů.