Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13341+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 698941
Katalogové èíslo 88729
Název dokumentu Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody
Anglický název Thermoplastics static tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded polyethylene, rotationally moulded polyethylene and polyamide 6 by anionic polymerization tanks - Requirements and test methods
Datum vydání 01.08.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.020.10 - Stabilní nádoby a nádrže
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13341+A12011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74165ČSN EN 13341 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13341+A1 Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti , petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenua z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody. Tento dokument specifikuje požadavky na materiály, fyzikální vlastnosti a provedení jednoduchých foukáním tvarovaných a rotačně tvarovaných polyethylenových nádrží nebo nádrží z polyamidu 6 (aniontovou polymerizací), s vyztužením nebo bez něho, určených pro skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty. Je použitelný pouze pro stabilní foukáním a rotačně tvarované polyethylenové nádrže a z polyamidu 6 (aniontovou polymerizací), které jsou vystavené atmosférickému tlaku a mají obsah od 450 l do 10 000 l včetně