Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1520 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731203
Katalogové èíslo 88724
Název dokumentu Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží
Anglický název Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure with structural or non-structural reinforcement
Datum vydání 01.08.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15202011
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
91051ČSN EN 1520 ed. 2 2011Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68038ČSN EN 1520 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1520 ed. 2 Tato evropská norma se týká prefabrikovaných dílců z mezerovitého betonu (LAC) z pórovitého kameniva vyztužených nosnou a nenosnou výztuží určených k použití v pozemních stavbách: a) pro nosné konstrukční prvky: - nosné stěnové dílce (plné, dutinové nebo vícevrstvé); - dílce opěrných stěn (plné) s přitížením nebo bez přitížení; - střešní dílce (plné, dutinové nebo vícevrstvé); - stropní dílce (plné, dutinové nebo vícevrstvé); - prutové dílce (nosníky nebo pilíře). b) pro nenosné prvky: - nenosné stěnové dílce (např. pro příčky); - dílce pro opláštění (bez připevnění) určené pro obvodové stěny budov; - malé krabicové propustky určené k vytvoření kanálů pro ochranu rozvodů; - dílce pro protihlukové bariéry.