Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 957-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 940201
Katalogové èíslo 88717
Název dokumentu Stacionární tréninková zařízení - Část 6: Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Anglický název Stationary training equipment - Part 6: Treadmills, additional specific safety requirements and test methods
Datum vydání 01.08.2011
Datum ukonèení platnosti 01.12.2014
Datum úèinnosti 01.09.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.220.30 - Nářadí pro halové sporty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 957-62010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64706ČSN EN 957-6 2002
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96350ČSN EN 957-6+A1 2014
Anotace

ČSN EN 957-6 Tato část evropské normy pozměňuje a doplňuje EN 957-1. Požadavky této specifické normy mají přednost před požadavky uvedenými v EN 957-1. EN 957-6 stanovuje bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro běžecké trenažéry, které doplňují všeobecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení podle EN 957-1 a musí se používat ve spojitosti s touto normou. EN 957-6 platí pro tréninkové běžecké trenažéry s elektrickým a manuálním pohonem (dále jen běžecké trenažéry), třídy S a H a I a dále třídy A, B, C z hlediska přesnosti.