Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61386-24
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370000
Katalogové èíslo 88682
Název dokumentu Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi
Anglický název Conduit systems for cable management - Part 24: Particular requirements - Conduit systems buried underground
Datum vydání 01.09.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61386-242010
IEC 61386-242004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19549ČSN EN 50086-2-4 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61386-24 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro trubkové systémy uložené v zemi, včetně elektroinstalačních trubek a příslušenství elektroinstalačních trubek pro ochranu a vedení izolovaných vodičů a/nebo kabelů v elektrických instalacích nebo v komunikačních systémech. Tato norma platí pro kovové, nekovové a kombinované systémy, včetně závitových a nezávitových vstupů, které ukončují systém.