Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-7-702 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 88632
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 7-702: Requirements for special installations or locations - Swimming pools and fountains
Datum vydání 01.08.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-7-7022010
IEC 60364-7-7022010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67419ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 platí pro elektrickou instalaci: - plaveckých bazénů a brouzdališť a jejich zón; - přírodních vodních nádrží, jezer ve štěrkovnách a obdobných pobřežních prostorech vyhrazených pro koupání a smáčení osob, či určených k obdobnému využití a jejich zón; - nádrží fontán a jejich zón.