Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50272-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364380
Katalogové èíslo 88626
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 1: Všeobecné informace o bezpečnosti
Anglický název Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 1: General safety information
Datum vydání 01.07.2011
Datum ukonèení platnosti 09.04.2021
Datum úèinnosti 01.08.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
29.220.20 - Kyselinové akumulátorové články a baterie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50272-12010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506041ČSN EN 50272-1 2011Z109.04.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506040ČSN EN IEC 62485-1 2018
Anotace

ČSN EN 50272-1 Tato Část 1 souboru, který má název "Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace, určuje základní požadavky vztahující se k ostatním částem tohoto souboru norem, které pokrývají staniční baterie (Část 2), trakční baterie (Část 3) a baterie pro použití v přenosných přístrojích (Část 4). Požadavky a definice jsou obecně stanoveny pro olověné a nikl-kadmiové akumulátorové baterie. Požadavky mohou být adekvátně použity i pro ostatní akumulátorové systémy. Norma zahrnuje bezpečnostní hlediska, která berou v úvahu nebezpečí spojená s elektrickou energií (instalace, nabíjení, vybíjení atd.), elektrolytem, hořlavou směsí plynů a skladováním a dopravou.