Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 14276-1+A1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 142020
Katalogové číslo 88594
Název dokumentu Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky
Anglický název Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements
Datum vydání 1.7.2011
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.8.2011
Věstník vydání (měs/rok) 7/11
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.020.30 - Tlakové nádoby, lahve na plyny
27.080 - Tepelná čerpadla
27.200 - Technika chlazení
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 14276-1+A12011
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
77452ČSN EN 14276-1 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14276-1+A1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na materiál, konstrukci, výrobu, zkoušení a dokumentaci pro stacionární tlakové nádoby určené pro používání v chladicích zařízeních a tepelných čerpadlech. Tato zařízení jsou označena v této normě jako chladicí zařízení podle EN 378-1. Tato evropská norma platí pro nádoby se svařovanými nebo na tvrdo pájenými díly a zahrnuje příruby, šroubení, svařované a na tvrdo pájené přípojky nebo až po svařované a na tvrdo pájené první obvodové spoje připojení potrubí a jiných prvků. Tato evropská norma platí na tlakové nádoby s vnitřním poklesem tlaku až -1 bar s přihlédnutím k odsátí vzduchu před naplněním nádoby chladivem. Tato evropská norma platí jak pro mechanická zatížení, tak i pro tepelná namáhání, jak jsou definována v EN 13445-3, spojená s chladicím zařízením. Norma platí pro tlakové nádoby s maximálními dovolenými teplotami pro které jsou jmenovitá dovolená (výpočtová) napětí materiálů odvozena pomocí EN 13445-2 a EN 13445-3 nebo podle této normy. Tlakové nádoby konstruované podle této normy mají mít dále maximální výpočtovou teplotu, která nepřekročí 200 °C a maximální výpočtový tlak nepřekračující 64 bar. Mimo tyto mezní hodnoty musí být pro konstrukci, výrobu, kontroly nádoby použita EN 13445. V těchto případech musí být přihlédnuto na zvláštní povahu chladicího zařízení tak, jak je uvedeno v úvodu této normy. Hlavní je, aby tlakové nádoby použité v chladicích zařízení a tepelných čerpadlech byly podle přílohy H v kategorii nižší než II a odpovídaly ostatním příslušným článkům EN 378-2 pro tlakové nádoby. Tato evropská norma platí pro tlakové nádoby, kde části zatížené hlavním tlakem jsou vyrobeny z kovových tvárných materiálů, jak jsou definovány v kapitole 4 a příloze I této normy. Tato evropská norma neplatí pro nádoby následujících druhů: nádoby nýtované konstrukce, několikavrstvé, tvářené za studena nebo předpjaté nádoby, nádoby přímo vytápěně plamenem a výměníky tepla typu "roll bond".