Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 42 0139
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420139
Katalogové èíslo 88437
Název dokumentu Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká
Anglický název Steel for the reinforcement of concrete - Weldable ribbed and plained reinforcing steel
Datum vydání 01.06.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.15 - Oceli pro výztuž betonu
77.140.60 - Tyčová a prutová ocel
77.140.65 - Ocelové dráty, drátěná lana a článkové řetězy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
501100ČSN 42 0139 2011Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80053ČSN 42 0139 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 42 0139 Tato norma obsahuje technické parametry a charakteristiky betonářských ocelí a výrobků z nich vyráběných. Zahrnuje sortiment výrobků vyráběných za tepla i studena různých tvarů jako tyče, dráty, svitky, rozvinuté výrobky, svařované sítě a příhradové nosníky s určením pro výztuž do betonu. Definuje nové vlastnosti betonářských ocelí a je doplněna o hladkou ocel pro betonářské účely, která není obsažená v žádné ČSN. Byla také doplněna o nové značky žebírkové betonářské oceli pro výztuž do betonu.