Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 80000-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 88434
Název dokumentu Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně
Anglický název Quantities and units - Part 1: General
Datum vydání 01.07.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 80000-12009
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
93769ČSN ISO 80000-1 2011Z1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92412ČSN ISO 80000-1 2011Opr.1
506446ČSN ISO 80000-1 2011Opr.2
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16738ČSN ISO 31-0 1994
21612ČSN ISO 1000 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 80000-1 ISO 80000-1 uvádí obecné informace a definice týkající se veličin, soustav veličin, jednotek, značek veličin a jednotek a koherentních soustav jednotek, zejména Mezinárodní soustavy veličin, ISQ, a Mezinárodní soustavy jednotek, SI. Principy formulované v ISO 80000-1 jsou určeny pro obecné užití v různých oblastech vědy a techniky, a také jako úvod do ostatních částí této mezinárodní normy. Řadové veličiny a nominální vlastnosti leží mimo předmět normy ISO 80000-1.